Zawody sportowo – obronne „Strzelaj zdrowiem”

W Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w dniu 11.05.2017 r. po raz kolejny odbyły się zawody sportowo-obronne “Strzelaj zdrowiem “ przy wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy. Celem zawodów jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej zagadnień związanych z patriotyzmem i obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

Do zawodów przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy rywalizowali ze sobą w 4 konkurencjach: test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie w pozycji leżąc, podtrzymywanie życia – pierwsza pomoc.

Wyniki klasyfikacji:

Szkoły ponadgimnazjalne: dziewczyny

I miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

II miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku im. J. Kilińskiego

III miejsce – Zespół Szkół Technicznych

Szkoły ponadgimnazjalne: chłopcy

I miejsce – Zespół Szkół Samochodowo -Budowlanych

II miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

III miejsce – Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. W. Sikorskiego

IV miejsce – Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego

V miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku im. J. Kilińskiego

VI miejsce – Zespół Szkół Technicznych

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo w duchu Fair Play.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji zawodów dla Pana Adama Zbrojkiewicza.