Umowa patronacka z firmą MASKPOL

8 lutego 2021 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a firmą MASKPOL. W technikum budownictwa realizowane są działania innowacyjne  – klasa mundurowa. Uczniowie tego kierunku kształcenia mają możliwość angażowania się w projekty edukacyjno – historyczne, mające na celu propagowanie wartości i idei patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią naszego miasta, ojczyzny oraz kultywowania pamięci o rodakach na Kresach.
Zespół Szkół Technicznych składa  serdeczne podziękowanie firmie MASKPOL za podjęcie dalszej współpracy w zakresie realizowania potrzeb edukacyjnych młodzieży.

foto-1 foto-3 foto-4 foto-5 foto-6