ŚLUBOWANIE KADETÓW

Z okazji 149-tej rocznicy urodzin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie odbyły się uroczystości. Podczas tego wydarzenia ślubowanie złożył pierwszy rocznik Korpusu Kadetów z Technikum nr 12 im. Jana Pawła II. W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe, kombatanci oraz poczty sztandarowe z częstochowskich szkół. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka. Na zakończenie, w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego, Mariusz Kolmasiak wygłosił wykład o matce Józefa Piłsudskiego, Marii Piłsudskiej z Billewiczów.