Ślubowanie kadetów

Podczas uroczystości miejskich z okazji Święta Niepodległości kadeci pierwszego rocznika klasy mundurowej naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o 16:30 w Alei Sienkiewicza, gdzie złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Następnie uczestnicy złożyli wiązanki u stóp pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie Aleją NMP udali się na plac Biegańskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości. Po przemówieniu Prezydenta Częstochowy kadeci złożyli ślubowanie, a następnie odczytany został Apel Pamięci. Po salwie honorowej delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

IMG_20211111_181328