Rocznica zakończenia drugiej wojny światowej

Kadeci klas mundurowych naszego technikum 8 maja 2019 r wzięli udział w uroczystościach z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się meldunkiem złożonym Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień ppłk. Adrianowi Klimkowi przez mjr. Pawła Kowalczyka. Następnie ppłk Klimek dokonał przeglądu pododdziałów: kompanii Jednostki Wojskowej Komandosów oraz połączonej kompanii kadetów Zespołu Szkół Technicznych i Szkoły Podstawowej nr 19. Pododdziały wystąpiły ze swoimi sztandarami. Nasi kadeci zaopiekowali się również sztandarami organizacji kombatanckich: Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Po odegraniu hymnu państwowego rozpoczęła się Msza święta odprawiona przez ks. kapelana Stanisława Rospondka. Po nabożeństwie przemówienie wygłosił zastępca Prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. Następnie mjr Tomasz Pokojski odczytał apel pamięci, a żołnierze JWK oddali salwę honorową. Po złożeniu wiązanek kwiatów i odegraniu „Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego” nastąpiło zakończenie uroczystości.

.foto_-1 foto_-2