Odnawiamy polskie groby na Ukrainie

Uczniowie klas mundurowych biorą udział w wycieczce na Ukrainę. Przez dwa pierwsze dni porządkowaliśmy polskie groby na cmentarzu w Rohatyniu, na Podolu. Szczególnie dużo pracy włożyliśmy w renowację mogiły- pomnika żołnierzy polskich poległych w wojnie 1920 roku. Groby zostały oczyszczone, napisy odnowione. Wszystkie mogiły, którymi się zajmowaliśmy zostały oznaczone biało-czerwonymi opaskami. Zwieńczeniem naszych prac będzie apel pamięci zaplanowany na czwartek.

foto_-1 foto_-2 foto_-3 foto_-4 foto_-5 foto_-6 foto_-7