Obóz Szkoleniowy „Bemowo Piskie 2016”

W dniach 09 – 14.10.2016 r. kadeci z klasy I TB/MU Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie uczestniczyli wraz ze strzelcami z Warszawy i Radomia w zorganizowanym na mocy porozumienia Związku Strzeleckiego i Ministerstwa Obrony Narodowej obozie szkoleniowym „Bemowo Piskie 2016”.

Kadeci, po siedmiogodzinnej, nocnej jeździe autokarem przybyli do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, gdzie poznawali życie żołnierskie, sprzęt, wyposażenie i intensywnie ćwiczyli pod okiem instruktorów Wojska Polskiego i Związku Strzeleckiego.

W trakcie obozu mieli okazję zobaczyć jak wygląda pobyt w jednostce wojskowej, alarm pożarowy, funkcjonowanie strzelnic, mogli doskonalić  swoje umiejętności w zakresie topografii, terenoznawstwa i posługiwania się długą i krótką bronią palną. Na symulatorze strzeleckim „Śnieżnik”, gdzie spędzili całe przedpołudnie, ćwiczyli strzelanie do różnego typu celów oraz wykonywali drużynowe zadania bojowe. Było to najciekawsze i unikalne doświadczenie. Tam też spotkali amerykańską delegację, która przyjechała na rekonesans przed rozlokowaniem swoich żołnierzy.

Każdy dzień zaczynał się pobudką o 6.00, poranną zaprawą i toaletą, po której trzeba było precyzyjnie pościelić łóżko. Pogoda „taktyczna” nie rozpieszczała, ale jedzenie na żołnierskiej stołówce było  bardzo dobre. Kondycja fizyczna wszystkich uczestników obozu znacznie  się poprawiła, zwłaszcza dzięki codziennym ćwiczeniom fizycznym,  szesnastokilometrowym marszu terenowym i zajęciach sztuk walki.

Pobyt w obozie szkoleniowym  to bardzo dobrze spędzony czas – cały pluton (klasa) wzbogacił swoją wiedzę z zakresu wojskowości, zdobył wiele nowych umiejętności i mocno się zintegrował.