Nietypowa lekcja w klasach mundurowych

25 listopada 2019 r. Zespół Szkół Technicznych odwiedzili przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, Agencji Mienia Wojskowego oraz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Spotkanie, na które przybyli było przeznaczone dla uczniów klas mundurowych. Prelegenci przedstawili młodzieży możliwości wyboru różnych ścieżek kariery, prowadzących do zostania żołnierzem zawodowym lub podjęcia innej pracy związanej z Wojskiem Polskim. Prelekcja była urozmaicona krótkimi filmami, na których można było zobaczyć między innymi, na czym polega przeszkolenie wojskowe oraz na czym koncentruje się działalności Agencji Mienia Wojskowego. Uczestnikom spotkania zostały również przekazane broszury informacyjne z cennymi wskazówkami na temat 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Informacje zdobyte podczas spotkania mogą pomóc uczniom ZST w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości zawodowej.

foto-1 foto-2 foto-3 foto-4 foto-5 foto-6 foto-7