Mundurówka profesjonalnie

27 sierpnia, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, wychowanie patriotyczne młodzieży, kultywowanie chlubnych tradycji Wojska Polskiego i integrację środowiska żołnierskiego z młodzieżą szkolną w profesjonalnych warunkach, Dyrektor Technikum nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Technicznych, pan Rafał Piotrowski zawarł porozumienie o współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej, reprezentowaną przez płk. Tomasza Białasa.

W naszej szkole już od kilku lat istnieją klasy mundurowe, cieszące się popularnością wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych, która chętnie wybiera ten kierunek dalszego kształcenia. Dzięki współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej uczniowie będą mogli zdobyć wojskowe doświadczenie w profesjonalny sposób. Działania te mają na celu między innymi: pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej, promowanie nowego modelu służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, wychowanie patriotyczne, edukację proobronną, promocję dokonań i osiągnięć 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i szkoły. Młodzież pozna specyfikę służby w Wojskach Lądowych oraz Wojskach Obrony Terytorialnej. Nauczyciele i instruktorzy wojskowi będą organizowali wiele przedsięwzięć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.

foto_-1 foto_-2 foto_-3 foto_-4