Konkurs historyczny 100. rocznica Bitwy Warszawskiej rozstrzygnięty!

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych rywalizowali w konkursie historycznym 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy RP we współpracy z Korpusem Kadetów w Częstochowie i dyrekcją ZST w Częstochowie.
Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 18 grudnia z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nagrody wręczyli: Artur Wojciechowski – członek ZG Związku i jednocześnie prezes Koła ZOR RP w Częstochowie, Patrycja Rozpondek – z-ca dyrektora ZST w Częstochowie oraz Adam Dłużniak – przewodniczący Jury.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: literacko-plastycznej oraz multimedialnej. W kategorii literacko-plastycznej I miejsce zajął Jakub Nogal z kl. 3T/T, II miejsce zajęła Karina Mielczarek z kl. 2Tbp, a III miejsce Weronika Bryś z kl. 1 TB.
W kategorii multimedialnej I miejsce zajął Jakub Zatoń z kl. 3T/T, II miejsce Bartosz Smol z kl. 2 Tbp, a III miejsce Magdalena Grabowska z kl. 3T/T.
Konkurs historyczny 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zorganizowany został przez Związek Oficerów Rezerwy RP w kilkunastu miejscowościach w Polsce, odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Fundatorem nagród w konkursie był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie.
Wszystkim laureatom gratulujemy!

Artykuł-konkurs