Inauguracja projektu “Przyszłość klas mundurowych”

W piątek, 23 kwietnia 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Naczelnika Wydziału Edukacji Rafała Piotrowskiego z dyrektorami częstochowskich szkół, które prowadzą klasy mundurowe o profilu wojskowym. Była to inauguracja projektu „Przyszłość klas mundurowych”, który ma być realizowany od roku szkolnego 2021/2022. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy oraz opiekunowie klas mundurowych: Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego LO im. Wisławy Szymborskiej. Na spotkanie przybyli również: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 oraz przedstawiciel firmy JuraPark w Biskupicach. Spotkanie poprowadził ppor. Adam Dłużniak, który przedstawił wspólne założenia dotyczące między innymi oprawy uroczystości, ujednolicenie treści programów szkolenia wojskowego, prowadzenie zajęć specjalistycznych, obozów szkoleniowych, koordynację działań młodzieży w sprawie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz współpracę z jednostkami wojskowymi. Podczas spotkania uczniowie klas wojskowych ZST zaprezentowali pokaz swoich umiejętności.

foto-1 foto-2 foto-3 foto-4