I Marsz Szlakiem 7 Dywizji Piechoty

W dniu 3 września 2021 r. odbył się I Marsz Szlakiem 7 Dywizji Piechoty na trasie Częstochowa-Olsztyn, w którym wzięła udział młodzież klas mundurowych częstochowskich szkół: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego.
Ponad 100 umundurowanych uczniów i uczennic przemierzyło trasę blisko 10 km szlakiem 7 Dywizji Piechoty, która w pierwszych dniach września 1939 roku na tych terenach toczyła zacięte walki z niemieckim agresorem. Marsz jest jedną z wielu inicjatyw mających upamiętnić bohaterstwo i niezłomność polskich żołnierzy walczących 82 lata temu z mającym zdecydowaną przewagę przeciwnikiem. Wędrówka częstochowskich kadetów zakończyła się na olsztyńskim rynku, gdzie odbyła się uroczystość z Apelem Pamięci żołnierzy 7 DP. W uroczystości wzięli udział: zastępca Prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Częstochowy Rafał Piotrowski, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie mjr Jacek Michałowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz mieszkańcy Olsztyna. Po Apelu Pamięci żołnierzy z 1939 roku uczczono minutą ciszy po czym nastąpiło zakończenie uroczystości.

foto-1 foto-10 foto-2 foto-3 foto-4 foto-5 foto-6 foto-7 foto-8 foto-9