85. rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego

12 maja 2020 roku w  85. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego wspominamy wielkiego Polaka. Był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej historii – założycielem Legionów Polskich, pierwszym Marszałkiem Polski, naczelnym wodzem Armii Polskiej, Naczelnikiem Państwa, premierem. A nade wszystko mężem stanu i wielkim patriotą. Podczas zaborów Józef Piłsudski był jednym z organizatorów niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później – jako Komendant I Brygady Legionów Polskich – przywódcą zbrojnej walki o niepodległość Polski. Z zachowaniem obowiązujących procedur, wartę honorową przed pomnikiem pełnili uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Technicznych.

foto-1 foto-3 foto-4 foto-5