82 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kadeci z pierwszej klasy mundurowej Technikum wzięli udział w uroczystości z okazji 82. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, która odbyła się na placu Biegańskiego w Częstochowie. Pod pomnikiem Komendanta złożono wiązanki kwiatów oraz przypomniano jego postać i zasługi.