Deklaracja dostępności

Рослинам потрібні добрива, щоб рости і давати найефективніший урожай результатів. Вибір відповідного добрива для вашого саду є вирішальним. |Щоб росли здорові рослини дуже важливо підтримувати їх годованими. Це важливо використовувати правильне добриво ґрунту. Коли настає весна, це важливо удобрювати свої рослини щоб допомогти їм відновитися після суворої зими і для сприяння цвітінню та утворення листя. Є безліч видів доступні добрива, тому вибрати найвідповідніший простий. Дізнайтеся більше про типи добрив, і виберіть той, який найкраще відповідатиме вашим вимогам. Найкраще добриво для ґрунту для різних типів рослин потрібно містити правильну кількість мінералів і поживних речовин. Є ґрунти, які є кислими, а деякі є лужними. Добриво, яке ви виберете для використання всі необхідні поживні речовини для забезпечення здорового росту рослин найкраще для вас саду. Використовуйте добриво, яке має більшу кількість азот якщо ваш ґрунт кислий. Так само, рослини, які процвітають у сонячних місцях, вимагають більше азоту, ніж у рослинах, які ростуть у кислому ґрунті.добриво для газону Три основні компоненти зазвичай знаходяться в добривах: азот, калій і Фосфор. Найефективніше добриво для вашого сезон — це той, який ви вибираєте. Осінні добрива, які підходять для ваших потреб матиме достатню кількість поживних речовин, які допомагають у процесі росту. Візьміть до уваги, як добриво вивільняє поживні речовини восени та взимку. Крім правильного кількість азоту, добриво також повинен мати правильний кількості калій для отримання найкращі результати.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

W skład którego wchodzą:

Technikum nr 12 im. Jana Pawła II

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II

 

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zst.czest.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zst.czest.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa zst.czest.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej

 

Treści niedostępne

  • Część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego.
  • Niektóre filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Niektóre dokumenty tekstowe, prezentacje lub arkusze kalkulacyjne nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Strona internetowa zst.czest.pl została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych).

 

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

  • HTML5,
  • CSS,
  • JavaScript,
  • RWD,
  • WCAG 2.0

 

Wygląd i nawigacja

Na stronie internetowej znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie odpowiedniej wielkości czcionki.

Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony, wyświetlenie podkreślenie łącz na stronach

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej zst@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361 29 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły

Adres: al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

E-mail: zst@edukacja.czestochowa.pl

Telefon: 34 361 29 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich